Resources

Congratulations, Engineering Warriors!

JEE Main 2015 Results brought waves of happiness to many engineering aspirants in the country. Continuing the legacy of creating toppers, Plancess yet again nailed it with its JEE Main Results.

Take a look at the list of JEE Main 2015 Plancess toppers:

Plancess JEE Main 2015 Toppers
Sr.No Name JEE Main Roll No Main Rank Marks / 360
1 Kshitij Garg 31304106 417 315
2 Kalidindi Lakshman Pradeep 10926449 221 (OBC - 29) 305
3 Shrey Bajaj 31502344 100 285
4 Amardeep Kedia 13939511 1354 285
5 Rajan Goel 31100653 2210 284
6 Sudhanshuu Singh 31502008 4079 275
7 Narendra Pal Singh 31303731 2079 (OBC - 303) 270
8 Patel Karan 15402672 2656 267
9 Ram Lakhan 31103256 3221 266
10 Nikhar Maheshwari 31501898 1706 265
11 Akshay Mehta 23001651 2038 264
12 Sujal Maheshwari 31500625 4689 262
13 Shreyansh Mehta 31200628 4860 260
14 Karan Makhija 31500697 6551 260
15 Rajat Panwar 22405117 8478 (OBC - 148) 260
16 Yaman Sanghavi 31500639 6152 259
17 Harshit Shrivatava 31301450 3244 256
18 Rajat Kumar Sharma 31303643 7121 256
19 Piyush Khushlani 31501133 5647 251
20 Ashwin Pathak 23601822 1913 250
21 Abhijeet 31112716 2275 248
22 Apurv Tiwari 26209434 3272 243
23 Anugrah 31501243 3718 241
24 Luke P Idiculla 71700684 629 240
25 Rajat Har Lalka 31300937 3841 240
26 Pratyush Rai 14101096 4080 236
27 Sanyam Chouksey 31502231 1583 (OBC - 223) 235
28 Manish Yadav 31302142 20257 (OBC - 437) 231
29 Tushar Gopalka 37406058 8801 224
30 Chaitanya Jain 31200713 10761 222
31 Mohit Kumar 31104041 15888 (OBC - 321) 222
32 Pratyush Singh 15904946 6170 220
33 Amit Kumar 16002996 16382 220
34 Chitranshu Agarwal 34703378 2410 218
35 Aditi Chandak 15903276 3236 217
36 Kanhaiya Garg 16302846 7209 215
37 Rajat Tyagi 31103468 13692 213
38 Abhishek Poonia 31300789 9746 (OBC - 178) 211
39 Saksham Rawat 23001708 16545 209
40 Saurav Kejriwal 31107028 12093 (OBC - 228) 208
41 Aradhya Shandilya 13904646 10900 205
42 Arun Sathyan 21100794 10004 (OBC - 183) 202
43 Piyush Arora 16805988 2992 201
44 Bansod Yash Raju 24203048 6542 (SC - 101) 201
45 Manish Kedia 31111149 21027 201
46 Shivansh Singh 36609595 21591 201
47 Deshmukh Vineet Dilip 33528622 14876 199
48 Rahul Kumar Goyal 31301224 111402 199
49 Avinash Padhi 78801568 3793 197
50 Navdeep 13909707 11342 (OBC - 211) 195
51 Likith B K 68201769 12341 (OBC - 235) 195
52 R. Abhinav 87900021 6665 189
53 Pranav Rai 31107111 22236 189
54 Iyer Vineet Sridhar 27306601 7936 188
55 Vinay Chandrasekhar K 67900120 13571 188
56 Harshul Lodha 31502347 21287 182
57 Purvaash P U 81800245 27470 181
58 Animesh Tiwari 35800484 14204 180
59 Harsh Shukla 34702940 30799 180
60 Abhishek Kumar 63101657 36814 180
61 Yoshita Saraswat 31000984 7187 177
62 Lokaksha B M 19003855 29190 173
63 Anubhav Elhence 35904389 9731 172
64 Satyabarta Nayak 31107807 36572 172
65 Abhishek Verma 29408367 45509 168
66 Barneel Phukan 12609237 24502 167
67 Anand Anil Kadu 24303004 33415 (OBC - 798) 167
68 Siddhi Kanta Mishra 78801571 24531 162
69 Pratik Wankhede 25907082 43331 (SC - 1022) 162
70 Sharath Chandra 33502754 7976 161
71 Siddhant Shrivastava 34701088 35422 159
72 Suyash Sharma 19306592 36680 151
73 Krishanu Somvanshi 36600856 28028 149
74 Shaikh Mohd. Siraz Aslam 75802345 75807 (ST - 572) 145
75 Nayan Lal 63905560 19809 138
76 Kaushal Kishor Mahato 17704774 59203 (OBC - 158) 135
77 Lakshmi Siva Surya 62203264 40449 (OBC - 100) 131
78 Yash Shah 15400677 88019 118
79 Utkarsh Ranjan 12905834 106418 111

and many more....!!!!

Hearty congratulations on your achievement and wishing you a very good luck for the future.